Татарстан Республикасында 2022 елның 1 гыйнварыннан минималь хезмәт хакы турында белешмәлек

Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы «хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында «Федераль законның 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 2022 елның 6 декабрендәге 406-ФЗ номерлы Федераль закон белән 2022 елның 1 гыйнварыннан Россия Федерациясе территориясендә хезмәт өчен түләүнең минималь күләме аена 13 890 сум дәрәҗәсендә билгеләнүен хәбәр итә.

Татарстан Республикасында Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 133.1 статьясы нигезендә 2021 елның 24 декабрендә Татарстан Республикасы Профсоюзлар федерациясе, Татарстан Республикасы Эш бирүчеләр берләшмәсе Координация советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты арасында Татарстан Республикасында минималь хезмәт хакы турында Килешү (алга таба – килешү) төзелде. Әлеге Килешүдә каралганча, 2022 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы икътисадының бюджеттан тыш секторы оешмаларында аена 16 700 сум күләмендә минималь хезмәт хакы билгеләнә.

133.1 статья нигезендә. 1 һәм 5 статьяларында, Татарстан Республикасы территориясендә эшләүче һәм оешма белән хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы икътисадның бюджеттан тыш секторы хезмәткәренең айлык хезмәт хакы (компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрне дә кертеп)  – юридик зат, Татарстан Республикасы территориясендә эшчәнлек алып баручы юридик зат төземичә, юридик зат 2022 елның 1 гыйнварыннан әлеге хезмәткәр тарафыннан эш вакыты нормасы тулысынча эшләнгән һәм хезмәт нормалары (хезмәт бурычлары) үтәлгән булса, 16 700 сумнан да ким була алмый.

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләре өчен минималь хезмәт хакы «Хезмәткә түләүнең минималь күләме турында» Федераль закон нигезендә билгеләнә (ягъни 2022 елның 1 гыйнварыннан аена 13 890 сум күләмендә).

Шуңа бәйле рәвештә, хезмәткәрләр, эш вакытының айлык нормасын тулысынча эшкәртеп, минималь хезмәт хакы күләменнән түбәнрәк булган очракта, аларга хезмәт хакын исәпләгәндә, үзләренең хезмәт хокукларын яклау һәм хокукый чаралар күрү максатыннан, Татарстан Республикасында Дәүләт Хезмәт инспекциясенә, шулай ук прокуратура һәм судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

Хезмәткә түләүнең минималь күләмен түләү буенча билгеләнгән дәүләт гарантиясен тәэмин итү өлешендә хезмәт законнарын бозуга юл куйган эш бирүчеләр административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 5.27 статьясы нигезендә административ җаваплылыкка тартыла.

Белешмәләр өчен: 5.27 Статья. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының » хезмәт законнарын һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларны бозу»

5.27 статьяның 6 өлеше нигезендә. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.6. статьясы нигезендә, әгәр бу гамәлләр җинаять җәза бирелә торган гамәлдә булмаса, хезмәт мөнәсәбәтләре кысаларында гамәлгә ашырыла торган башка түләүләрне, эш хакын, хезмәт законнарында каралган күләмнән ким булмаган күләмдә түләмәү яисә тулысынча түләмәү йә хезмәт хакын билгеләү, —

вазифаи затларга — ун меңнән егерме мең сумга кадәр; юридик зат оештырмыйча гына эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче затларга — бер меңнән биш мең сумга кадәр; юридик затларга-утыз меңнән илле мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә.

5.27 статьяның 7 өлеше нигезендә. Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.27 статьясындагы 6 өлешендә каралган административ хокук бозуны кылган, әгәр бу гамәлләр җинаять җаваплылыгына тартылмаган булса, шундый ук хокук бозу өчен элегрәк административ җәзага тартылган зат тарафыннан, вазыйфаи затларга егерме меңнән утыз мең сумга кадәр административ штраф салуга яки бер елдан өч елга кадәр, юридик зат оештырмыйча эшкуарлык эшчәнлеген башкаручы затларга — ун меңнән утыз мең сумга кадәр; юридик затларга илле меңнән йөз мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә.